• Tutki kotisi ympäristökestävyyttä.
  • Saat tietoa asunnon ympäristövaikutuksista ja kuinka voit itse vaikuttaa niihin.

Tietoa palvelusta

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoitetaan asumisen ympäristökestävyydellä?

Ympäristökestävä koti tuottaa mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavia kasvihuonekaasupäästöjä asumisen aikana. Ympäristökestävyyttä arvioitaessa tulee huomioida erityisesti kodin energiankulutus. Energiankulutuksen lisäksi kotia valitessa kannattaa huomioida sen sijainti erityisesti julkisilla liikennevälineillä tavoitettavuuden kannalta. Ympäristökestävyyden kannalta on tärkeää, että koti kestää asumisen elinkaaren aikana ympäristön siihen kohdistamia rasitteita, kuten sateita ja kosteutta. Kestävämpien energia- ja liikkumisratkaisujen lisäksi kodin kunnosta huolehtiminen remontein ja kunnostuksin vähentää odottamattomien vahinkojen riskejä sekä parantaa kodin ympäristökestävyyttä sen elinkaaren aikana.

Miten kodin arvon kehitys liittyy ympäristökestävyyteen?

On sekä ympäristön että kodinomistajan kannalta tärkeää, että koti säilyttää arvonsa. Arvonsa menettäneen kodin tapauksessa voidaan joutua harkitsemaan rakennuksen purkamista. Mitä vähemmän rakennuksia tarvitsee purkaa, sitä vähemmän niitä tarvitsee rakentaa lisää – uuden kodin rakentaminen taas vaatii raaka-aineita.

Mistä muodostuu asumisen jalanjälki?

Asumisen hiilijalanjälki muodostuu pääosin lämmityksestä, vedestä, sähköstä sekä jätteistä. Kierrättämällä voit lisätä materiaalin uusiokäyttöä, mikä vähentää uusien materiaalien tuottamiseen tarvittavan energian määrää. Myös liikkuminen liittyy läheisesti asumiseen – asunnon sijainti vaikuttaa esimerkiksi julkisen liikenteen saavutettavuuteen sekä työmatkapyöräilymahdollisuuksiin.

Mitä tarkoitetaan asunnon energialuokalla?

Energialuokka on laskennallinen E-luku. E-luku ilmaisee rakennuksen laskennallisen ostoenergian kulutuksen neliömetriä kohden vuodessa. Lähtökohtaisesti mitä uudempi koti, sitä parempi energialuokka. F-luokan energiankulutus on 240 kWh/m2, D-luokan 160 kWh/m2, C-luokan 130 kWh/m2. Energialuokka B tarkoittaa matalaenergiataloa, ja energialuokka A edellyttää omaa energiantuotantoa. Energialuokka selviää talon energiatodistuksesta, joka kaikilla kodeilla pitäisi olla joitain poikkeuksia lukuun ottamatta.

Mihin työkalun tiedot perustuvat?

Löydät kattavan lähdeluettelon tämän sivun lopusta.

Mikä on hyvä tulos? Entä huono tulos?

Tulokset eivät ole absoluuttisia, vaan ne tulee aina asettaa oikeaan kontekstiin. Mikäli haluaa asua kaupungin keskustassa hyvän julkisen liikenteen alueella, on mahdollista, että uudempia ja täten paremman energialuokituksen koteja ei ole tarjolla, eikä talon lämmitysratkaisuun voi välttämättä vaikuttaa. Kaikkeen ei siis voi vaikuttaa, sillä useilla meistä elämäntilanne määrittelee sen alueen, jolla meidän on hyvä asua – ja toisaalta alueelta löytävien kotien tarjonta vaikuttaa siihen, minkälaiseen kotiin voimme sijoittaa.

Mitä tarkoitetaan ’merkittävällä’ remontoinnilla?

Merkittävällä tarkoitetaan remontointia, jolla on vaikutusta asunnon arvoon tai kiinteisiin osiin. Tässä kontekstissa seinien maalaus ei ole merkittävä remontti, mutta esimerkiksi uusi laatoitus tai keittiön kiinteiden kalusteiden vaihtaminen on.

Lähdeluettelo